De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 07-06-2020

Vincent Auriol

betekenis & definitie

(1884), Fr. staatsman, 1914 lid van de Kamer, 1936 min. van Financiën, 1937 min. van Justitie, 1938 min. van Coördinatie. Was 10 Juli 1940 een van de 80, die zich tegen de bijzondere volmachten aan Pétain verzetten. 1946 voorzitter van de Nat.

Const. Verg., 16 Jan. 1947 eerste president van de 4e Republiek.