De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Invoerrechten

betekenis & definitie

belasting, geheven bij de invoer van goederen binnen het Rijk. Het doel hiervan kan of wel uitsluitend zijn, om de Staatskas te stijven (fiscale rechten*), of wel, om de binnenlandse producenten te beschermen tegen buitenlandse concurrentie (beschermende rechten*).

Wat de maatstaf der heffing betreft, onderscheidt men ad valorem rechten, berekend naar de waarde der goederen, en specifieke rechten, waarbij een vast bedrag per gewichtseenheid wordt geheven.