De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Waarde

betekenis & definitie

in de economie gebruikt als „betekenis van een goed in economische zin”. Onderscheiden in gebruikswaarde en ruilwaarde.

Gebruikswaarde: in objectieve zin het vermogen, om gebruikt te worden ter bevrediging van behoeften; in subjectieve zin de betekenis, welke het goed heeft voor een individu, om diens behoeften te bevredigen.

Ruilwaarde: in subjectieve zin betekenis, welke goed voor zijn bezitter heeft in verband met de omstandigheid, dat het geruild kan worden tegen een ander goed; in objectieve zin is de ruilwaarde gelijk aan de prijs.

Voor de verklaring van de W. zijn vele theorieën opgesteld.