De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Filosofie

betekenis & definitie

(Gr., wijsbegeerte) is enerzijds het menselijk streven naar inzicht in wereld en leven, anderzijds het geheel van wat filosofen daarover hebben gezegd. Men onderscheidt de filosofie naar landen, volken, tijdperken en scholen.