Wat is de betekenis van Filosofie?

2021
2021-12-05
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Filosofie

Filosofie of wijsbegeerte is het streven naar kennis en wijsheid. Het is het geheel van de (wetenschappelijke) zoektocht naar de aard van de dingen. De filosofie is een vorm van levensbeschouwing en tracht antwoord te geven op (levens)vragen als: "Wat is de zin van het leven?" Iemand die de filosofie beoefent is een filosoof of wijsgeer. Filosofie...

Lees verder
2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

filosofie

filosofie - Zelfstandignaamwoord 1. de oudste theoretische discipline die het verlangen heeft en streeft naar kennis en wijsheid Het oude Griekenland kan als de bakermat van de filosofie gezien worden. Woordherkomst Afkomstig van het Oudgriekse φιλοσοφία, samengesteld uit ...

Lees verder
2018
2021-12-05
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Filosofie

Filosofie is afgeleid van het Grieks: φιλοσοφία filosofia = 'houden van wijsheid'. Het betekent zoveel als "liefde tot kennis" of "wijsheid". In tegenstelling tot de wetenschappen heeft de filosofie geen eigen object, maar eerder een eigen methode. In de klassieke oudheid was alles object van de filosofie, maar door de opkomst van de moderne wetens...

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

filosofie

filosofie - zelfstandig naamwoord uitspraak: fi-lo-so-fie 1. wetenschap die zicht bezighoudt met het wezen van de dingen ♢ zij studeert filosofie 2. geheel van ideeën die met elkaar samenhangen ...

Lees verder
2017
2021-12-05
Dr. Rob van Gerwen

Docent/Onderzoeker Wijsbegeerte

Filosofie

Filosofie is het stellen van open vragen naar onze conceptuele kaders. Vandaar het centrale belang van het zoeken naar zo goed mogelijke definities. Gesloten, ofwel empirische, vragen hebben een beslisbare uitkomst, die volgens een methode bereikt worden waar men het over eens is. Bijvoorbeeld, Hoeveel pennen liggen er op tafel? Kan met een aantal...

Lees verder
2010
2021-12-05
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

filosofie

filosofie: niemand zou het in de beginjaren van het wielrennen in zijn hoofd hebben gehaald fietsen en een ivorentorenbezigheid als filosofie in een groot verband op te nemen. Dat is in postmoderne tijden wel even anders. Nu zijn er grappige nepfilosofen als Maarten Ducrot, heuse filosofen en door het filosoferen aangestoken schrijvers die er lusti...

Lees verder
2001
2021-12-05
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Filosofie

Noem mij behalve Hannah Arendt nog vijf vrouwelijke filosofen. Noem mij tien mannelijke filosofen die gehuwd waren. Noem mij één filosoof die gelukkig gehuwd was. Aanschouw het schilderij De standvastige filosoof van Gerard van Honthorst, waarop een blote dame schalks een denker wenkt. Gedenk hoe de schilder Gustav Klimt bejegend werd...

Lees verder
1994
2021-12-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Filosofie

[Lat. & Gr. philosophia, van Gr. philos = vriend, en sophia = wijsheid] 1 wijsbegeerte, wetenschap van de rede [Gr. logos], die naar een totale verklaring van de mens en de wereld streeft; 2 bep. wijsgerig stelsel (bijv.: de filosofie van Kant); 3 (in oneigenlijke verzwakte opv...

Lees verder
1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Filosofie

(filozofie) wijsbegeerte

1990
2021-12-05
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

filosofie

filosofie - Het kritisch onderzoeken van de bases van fundamentele overtuigingen en de analyse van de basisbegrippen, dogma's of praktijken die uiting geven aan dergelijke overtuigingen.

1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Filosofie

uit het Gr. afkomstig woord voor wijsbegeerte: de wetenschap die de samenhang en oorsprong van alle dingen tracht te doorgronden en in begrippen neer te leggen, en die als zodanig de grondslag van alle wetenschappen wil zijn.

1972
2021-12-05
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Filosofie

(filozofie) [<Gr.], v. (-ën), wijsbegeerte; bezinning op de zin van het zijn; (analytische filosofie) reflexie op de betekenis van uitdrukkingen. ©BESTANDOPNAME VAN DE WESTERSE FILOSOFIE. In de jaren zeventig ziet men over het algemeen een voortzetting van de diverse trends die zich aan het einde van de jaren zestig begonnen af te teke...

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Filosofie

wijsbegeerte

1955
2021-12-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

FILOSOFIE

zie Wijsbegeerte.

1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Filosofie

(Gr., wijsbegeerte) is enerzijds het menselijk streven naar inzicht in wereld en leven, anderzijds het geheel van wat filosofen daarover hebben gezegd. Men onderscheidt de filosofie naar landen, volken, tijdperken en scholen.

1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Filosofie

→ Wijsbegeerte.

1926
2021-12-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Filosofie

is een universeele wetenschap, omdat zij zich niet bezighoudt met de speciale objecten der bizondere wetenschappen maar zich richt op de principia, waarvan de wetenschap in het algemeen uitgaat, en op de veronderstellingen, die de grondslagen vormen van de bizondere wetenschappen. Geen enkele wetenschap kan zonder veronderstelling opgebouwd worden....

Lees verder