De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 07-06-2020

Administratief Recht

betekenis & definitie

(Bestuursrecht), deel van het publieke recht, dat de wijze regelt waarop de Overheidsorganen, uitgezonderd wetgevende en rechterlijke macht, hun taak moeten vervullen. Grens met het Staatsrecht is moeilijk te trekken.

Het A. geeft de Overheid bevoegdheden en beschermt tevens de burgerij tegen machtsoverschrijding der Overheid.