De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gepubliceerd op 13-06-2020

Recht

betekenis & definitie

wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Men onderscheidt objectief en subjectief R.; het objectieve R. bestaat uit gedragsregels, voorschriften, welke worden gehandhaafd door dwang van overheidswege; het subjectieve R. is de door het objectieve R. verleende en beschermde bevoegdheid.

Verder wordt R. onderscheiden in wetten-R. (z Wet) en gewoonte-R.; publiek-* en privaatR.*.