Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Gepubliceerd op 27-01-2022

Gotiek

betekenis & definitie

Nieuwe stijl in de bouwkunst, ontwikkeld in Frankrijk in de 12de eeuw. De gotiek wordt de algemene bouwstijl van de middeleeuwen, en wordt getypeerd door toepassing van het ribgewelf en de spitsboog, het streven naar rijzigheid, met verticale, reusachtige vensters in de wanden, slanke zuilen, rijke ornamentsschakeringen.

Te onderscheiden in vroeg-gotiek 1150-1200; hoog-gotiek 1200-1350; laatgotiek vanaf 1350,

zie Byzantium – Bulgarë – wandschildering;

zie bouwkunst – romaans – Ottoonse tijd;

zie bouwkunst – romaans – Duitsland;

zie bouwkunst – romaans – Frankrijk;

zie bouwkunst – romaans – Normandië;

zie bouwkunst – romaans – Provence;

zie bouwkunst – romaans – kenmerken;

zie gotiek – Staufische bouwkunst – Duitsland;

zie gotiek – Staufische bouwkunst – Maria-Laach – Bovenrijn;

zie gotiek – Staufische bouwkunst – Westfalen – Nedersaksen;

zie gotiek – Staufische bouwkunst – Rijnland;

zie gotiek – Staufische bouwkunst – profane bouwkunst;

zie gotiek – Staufische bouwkunst – Duitsland – kenmerken;

zie gotiek – bouwkunst – Cisterciënser orde;

zie gotiek – bouwkunst – Frankrijk – Nederland – inleiding;

zie gotiek – bouwkunst – Frankrijk - Ile de France;

zie gotiek – bouwkunst – zuid-Frankrijk;

zie gotiek – bouwkunst – Frankrijk – Bourgondië;

zie gotiek – bouwkunst – Nederland – België;

zie gotiek – bouwkunst – profane bouwkunst;

zie late gotiek – bouwkunst – Frankrijk;

zie gotiek – bouwkunst – bouwmeesters – bouwloodsen;

zie gotiek – bouwkunst – bedelorden;

zie gotiek – bouwkunst – Italië;

zie gotiek – bouwkunst – Engeland;

zie gotiek – bouwkunst – Spanje;

zie gotiek – bouwkunst – Duitsland;

zie Ottoonse tijd – kerkbeelden;

zie romaans – beeldhouwkunst – begin;

zie romaans – beeldhouwersscholen – Toulouse;

zie romaans – beeldhouwersscholen – Bourgondië;

romaans – beeldhouwersscholen - West-Frankrijk;

zie romaans – beeldhouwersscholen – Provence;

zie romaans – beeldhouwersscholen - Noord-Italië;

zie gotiek – beeldhouwwerk – kathedraal – inleiding;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Chartres – koningsportaal;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Senlis – kroningsportaal – Maria;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Parijs – portaal;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Amiëns – portaal;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Reims;

zie gotiek - beeldhouwwerk- precieusheid;

zie gotiek - beeldhouwwerk – verbreiding;

zie gotiek - beeldhouwwerk – Engeland;

zie gotiek - Spanje - inleiding;

zie gotiek – beeldhouwwerk - De Portico della Gloria;

zie gotiek - beeldhouwwerk- Burgos – León;

zie gotiek - beeldhouwwerk- Duitsland – inleiding;

zie gotiek - beeldhouwwerk - Saksen;

zie gotiek - beeldhouwwerk - Straatsburg;

zie gotiek - beeldhouwwerk - Bamberg;

zie gotiek - beeldhouwwerk - Naumburg;

zie gotiek - beeldhouwwerk- Italië – inleiding;

zie gotiek - beeldhouwwerk - Benedetto Antelami;

zie gotiek - beeldhouwwerk - Niccolò Pisano;

zie gotiek - beeldhouwwerk - Giovanni Pisano;

zie gotiek - beeldhouwwerk- zuid –Italië;

zie schilderkunst – Europa – middeleeuwen – inleiding;

zie schilderkunst – Duitsland – gotiek;

zie schilderkunst – Frankrijk – Engeland – gotiek;

zie negentiende eeuw – eerste helft - architectuur – Frankrijk;

zie negentiende eeuw – eerste helft - architectuur – Engeland;

zie negentiende eeuw – eerste helft - architectuur – Duitsland;

zie negentiende eeuw – eerste helft – schilderkunst – Duitsland;

Bourgondische gotiek

zie bouwkunst – romaans – Bourgondië;

zie gotiek – bouwkunst – Frankrijk – Bourgondië;

zie gotiek – bouwkunst – Duitsland;

Brabantse gotiek

zie gotiek – bouwkunst – Nederland – België;

zie gotiek – bouwkunst – profane bouwkunst;

Duitse gotiek

zie bouwkunst – romaans – Ottoonse tijd;

zie gotiek – bouwkunst – Duitsland;

Engelse gotiek (zie ook onder: Engelse gotische stijlen),

zie gotiek – bouwkunst – Engeland;

zie gotiek - beeldhouwwerk – Engeland;

zie schilderkunst – Engeland - zestiende eeuw;

Franse gotiek

zie gotiek – Staufische bouwkunst – Bovenrijn;

zie gotiek – bouwkunst – Frankrijk – inleiding;

zie gotiek – bouwkunst - Ile de France;

zie gotiek – bouwkunst – zuid-Frankrijk;

zie gotiek – bouwkunst – Frankrijk – Bourgondië;

zie gotiek – bouwkunst – bedelorden;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Chartres – koningsportaal;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Senlis – kroningsportaal – Maria;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Parijs – portaal;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Amiëns – portaal;

zie gotiek – beeldhouwwerk – Reims;

zie late middeleeuwen – beeldhouwkunst - inleiding;

zie schilderkunst – Duitsland – Gotiek;

klassieke gotiek

zie gotiek – bouwkunst – Nederland;

late gotiek

zie late gotiek – bouwkunst – Frankrijk;

zie gotiek – bouwkunst – Spanje;

zie gotiek – bouwkunst – Duitsland;

zie negentiende eeuw – eerste helft - architectuur - Frankrijk

Nederrijnse gotiek

zie gotiek – bouwkunst – Nederland – België;

Spaanse gotiek

zie gotiek – bouwkunst – Spanje.