Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Gepubliceerd op 11-11-2021

openbaren

betekenis & definitie

openbaarde, h. geopenbaard (doen kennen; onthullen; inz. van God: bovennatuurlijke waarheden doen kennen); iem. de geheimen van iets openbaren; refl. God openbaart zich in Zijn werken; verschil van mening openbaarde zich.