Wat is de betekenis van Openbaren?

2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

openbaren

openbaren - regelmatig werkwoord uitspraak: o-pen-ba-ren 1. zichtbaar worden ♢ wanneer openbaarde die ziekte zich? Regelmatig werkwoord: o-pen-ba-ren ik openbaar jij/u openbaart ...

Lees verder
1982
2022-11-30
De Tale Kanaans

J. van Delden

openbaren

bovennatuurlijke waarheden, die de mens met zijn verstand niet heeft kunnen ontdekken, bekendmaken.

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

openbaren

(openbaarde, heeft geopenbaard), 1. doen kennen, onthullen: een geheim openbaren; (wederk.) waarneembaar worden, zich uiten: er openbaarde zich dikwijls een neiging tot eenzaamheid; (wederk.) aan het licht komen, bekend worden: haar ziekte had zich geopenbaard; 2. (theologie) bovennatuurlijke waarheden bekendmaken.

Lees verder
1952
2022-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Openbaren

v., iepenbierje; zijn inzicht of verlangen —, tin oppenearje.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Openbaren

(openbaarde, heeft geopenbaard), 1. vertonen, doen zien; thans alleen oneig.: zij openbaarden geen zweem van toenadering; — (wederk.) (bijb.) zich openbaren; Jezus openbaarde zichzelf aan de discipelen (Joh. 21: 1); 2. (wederk.) waarneembaar worden, zich uiten: er openbaarde zich dikwijls een neiging tot eenzaamheid; er begon z...

Lees verder
1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

openbaren

openbaarde, h. geopenbaard (doen kennen; onthullen; inz. van God: bovennatuurlijke waarheden doen kennen); iem. de geheimen van iets openbaren; refl. God openbaart zich in Zijn werken; verschil van mening openbaarde zich.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

openbaren

(opən'ba:rən) (openbaarde, heeft geopenbaard) I.1. wat verborgen was aan het licht brengen: de Heer heeft zijn heil geopenbaard; een geheim -; iemand aan zichzelf -, hem zijn ware aard doen zien. Tgst. geheimhouden. 2. bovennatuurlijke waarheden, die het verstand niet kon achterhalen, bekendmaken: ’t heeft God behaagt ons de weg ter...

Lees verder
1898
2022-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Openbaren

Openbaren (openbaarde, heeft geopenbaard), doen blijken, bekend maken : zijne meening openbaren; iem. aan zichzelf openbaren, hem zijn waren aard doen kennen, hem zichzelf doen kennen; — mededeelen, ruchtbaar maken; een geheim openbaren; — (godg.) bovennatuurlijke waarheden, die de mensch met zijn verstand niet heeft kunnen vinden, bek...

Lees verder