Vliegtuigstrepen betekenis & definitie

Vliegtuigstrepen zijn kunstmatige wolken, veroorzaakt door de uitstoot van waterdamp door vliegverkeer.

Vliegtuigstrepen ontstaan door uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. Deze uitlaatgassen zorgen voor een toename van waterdamp en roetdeeltjes op de vliegroute. De waterdamp uit de vliegtuigmotoren bevriest in de hoge atmosfeer (rond tien kilometer hoogte) waar het meer dan veertig graden vriest. Deze ijskristallen vormen de voor ons zichtbare vliegtuigstrepen.

Hoewel vliegtuigen een aantal stoffen (zoals kooldioxide (CO2) en stikstofoxides) uitstoten door de verbranding van kerosine, heeft dit weinig effect op de luchtkwaliteit voor de mens. De lucht hoog in de atmosfeer mengt zich nauwelijks met de lucht op leefniveau. Modelberekeningen en metingen bevestigen dit. Zure regen is wel het gevolg van vliegverkeer. De stikstofoxides leveren een bijdrage aan de verzuring van de grond. Maar deze bijdrage is kleiner dan die van andere menselijke activiteiten, zoals autoverkeer en industrie.

Een ander woord voor vliegtuigstrepen is contrails. Dit is een samenvoeging van de Engelse woorden condensation (condensatie) en trails (sporen). De positie van de zon bepaalt de kleur van de vliegtuigstrepen. Bij laagstaande zon vlak voor zonsondergang kunnen ze een felgele of oranje kleur krijgen. Ook andere wolken kunnen een rol spelen bij de kleur van vliegtuigstrepen.

Gepubliceerd op 14-06-2016