Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Jaarrekening en jaarverslag

betekenis & definitie

Naamloze en besloten vennootschappen zijn wettelijk verplicht eens per jaar een jaarrekening en een jaarverslag te publiceren. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, vergezeld van een toelichting en een accountantsverklaring.

In het jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid van de directie. Naast deze verantwoording tegenover de aandeelhouders van het financiële beleid wordt het steeds gebruikelijker een sociaal jaarverslag uit te geven. Daarin wordt het personeelsbeleid in al zijn facetten nader toegelicht.