Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

Vang van Prony

betekenis & definitie

Toestel, om den mechanischen arbeid te meten, dien een machine onder bepaalde omstandigheden produceert. Een op de as der machine bevestigde schijf wordt voorzien van houten remblokken, waaraan een balk is bevestigd, aan welks uiteinde een weegschaal hangt. Als de machine loopt, worden de remblokken vastgeschroefd en gewichten op de schaal gebracht, tot er bij een bepaald aantal toeren, waarbij men de machinecapaciteit wenscht te meten, een evenwichtstoestand ontstaat. De door de machine afgegeven arbeid wordt op deze wijze afgeremd en de grootte van den arbeid wordt berekend uit den diameter van de schijf, de lengte van den balk, het gewicht op de schaal en het aantal omwentelingen van de as.

Beukers.