Terenzio Mamiani betekenis & definitie

Ital. politicus en philosoof. * 19 Sept. 1799 te Pesaro, ✝ 21 Mei 1885 te Rome. M. nam deel aan de revolutie van 1831, faalde bij zijn poging om een verbond te sluiten met den pauselijken legaat en werd verbannen. Dichtte in de Venetiaansche gevangenis Inno dei Patriarchi.

Trok als balling naar Parijs, stichtte met Gioberti de Societa della Confederazione italiana. In 1857 benoemd tot prof. in philos. der geschiedenis te Turijn en in 1871 overgeplaatst naar univ. van Rome.Voorn werken: Sei lettere al Rosmini (wiens theorieën over het zijn hij bestreed); Confessioni di un metafisico (hierin gaat zijn empirisme over in een onbevangen Platonisme); Meditazioni Cartesiane.

Lit.: Partini, M. e i suoi tempi (1911). Ellen Russe