Wat is de betekenis van Empirisme?

2024-06-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

empirisme

empirisme - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) leer dat zintuiglijke waarneming de enige bron is van alle kennis Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'empeiria' (ervaring) met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen empirist, empiricus, empirie, empirisch

2024-06-18
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Empirisme

Empirisme is de leer dat de ervaring een beslissende rol speelt voor de kennis. De ervaring kan beslissend geacht worden voor het ontstaan, de inhoud, de geldigheid of het nut van kennis. De ervaring wordt veelal nader bepaald als de zintuiglijke waarneming en daarmee tegengesteld aan geestelijke voorstellingen en activiteiten zoals de herinnering,...

2024-06-18
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Empirisme

kennis gegrond op ervaring; wijsgerig stelsel dat leert dat al onze wetenschappelijke kennis geheel en al op ervaring berust en daaruit is af te leiden (tegenover rationalisme, z.a.).

2024-06-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Empirisme

leer dat ervaring de enige bron is van alle kennis

2024-06-18
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Empirisme

De opvatting, in een van haar vele varianten, dat hetzij onze begrippen, hetzij onze kennis geheel of voornamelijk zijn gebaseerd op zintuigelijke en introspectieve ervaring. Het ‘gebaseerd zijn op’ kan slaan op een psychologische oorsprong of, meer gebruikelijk, op filosofische rechtvaardiging. Vgl. ook A priori. Extreme empiristen beperken onze k...

2024-06-18
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Empirisme

leer dat alle kennis uit menselijke ervaring ontstaat

2024-06-18
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

EMPIRISME

is de leer die de zintuiglijke ervaring (empirie) tot enige bron van ware kennis maakt. Dit betekent niet alleen dat al onze kennis ervaring vóóronderstelt (en in deze zin van ervaring afhankelijk is) maar vooral dat het verstand niets anders kan doen dan de feitelijkheden van de ervaring louter ordenen. Alle zgn. algemene begrippen e...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-18
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Empirisme

ervaringsleer; kwakzalverij.