Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-10-2019

Standbeeld

betekenis & definitie

Het veelal aan den openbaren weg geplaatste, in steen of brons uitgevoerde beeld van één of meer personen op een voetstuk, noemt men een standbeeld. In tegenstelling met het monument, hetwelk meer een algemeen sierend karakter heeft, is het s. opgericht ter eere of ter nagedachtenis van een persoon. Soms is een en ander met elkaar vereenigd. Vooral uit Romeinschen tijd stamt het gebruik s. op te richten.

Bij het ontwerpen van een s. dient men de verhouding van het s. ten opzichte van de omgeving niet uit het oog te verliezen. Verder is het noodig, dat het s. met den voorkant naar het Zuiden gericht is, zoodat men bij het bekijken van het beeld niet tegen het licht in behoeft te zien.Etienne.