Wat is de betekenis van STANDBEELD?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

standbeeld

standbeeld - Zelfstandignaamwoord 1. een kunstzinnige afbeelding vaak van een persoon in drie dimensies, meestal gehouwen in steen of gegoten in metaal De bekende sporter onthulde hoogstpersoonlijk zijn eigen standbeeld.

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

standbeeld

standbeeld - zelfstandig naamwoord uitspraak: stand-beeld 1. beeld van een persoon op een voetstuk ♢ het standbeeld van Rudi Carell staat in Alkmaar Zelfstandig naamwoord: stand-beeld het standbeeld ...

Lees verder
1990
2022-07-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

standbeeld

standbeeld - Rondsculpturen van menselijke of dierlijke figuren of kleine groepen van figuren, steeds ten voeten uit, staande of zittende, meestal in een open ruimte en op een sokkel.

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

standbeeld

o. (-en), beeld dat ter ere van iemand in het openbaar (op een voetstuk) opgesteld is: een — onthullen; hij staat daar als een —, geheel onbeweeglijk.

1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Standbeeld

s.n., stânbyld (it).

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STANDBEELD

o. (-en), 1. beeld dat ter ere van iem. in het openbaar (op een voetstuk) opgesteld is : een bronzen, marmeren standbeeld; een standbeeld onthullen, oprichten; een standbeeld te voet, te paard ; — hij staat daar als een standbeeld, geheel onbeweeglijk ; 2. (fig.) koud of ongevoelig persoon : die vrouw is een ma...

Lees verder
1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

standbeeld

o. -en; beeld, ter ere van iem. (in het openbaar) opgericht (van metaal of steen op een voetstuk)): het standbeeld van Cats te Brouwershaven (1829); zegsw. staan als een standbeeld, roerloos; een standbeeld onthullen.

1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Standbeeld

Het veelal aan den openbaren weg geplaatste, in steen of brons uitgevoerde beeld van één of meer personen op een voetstuk, noemt men een standbeeld. In tegenstelling met het monument, hetwelk meer een algemeen sierend karakter heeft, is het s. opgericht ter eere of ter nagedachtenis van een persoon. Soms is een en ander met elkaar ver...

Lees verder
1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

STANDBEELD

STANDBEELD - o. (-en), beeld van iem., te zijner of te harer eere opgericht: een houten, bronzen, marmeren standbeeld voor iem. oprichten; standbeeld te voet, te paard; — hij staat daar als een standbeeld, geheel onbeweeglijk; — die vrouw is een marmeren standbeeld, schoon van vormen, maar koud, zonder gevoel, zonder geest. STANDBEELDJ...

Lees verder
1870
2022-07-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Standbeeld

Standbeeld (Een) noemt men een door de kunst uit eene harde massa vervaardigde volkomene gestalte, vooral van een mensch. In ouden tijd werden de standbeelden gekleurd. Men heeft ideale standbeelden en portretstandbeelden. De eersten bekleeden op het gebied der kunst den hoogsten rang, wanneer zij, zooals in de dagen der Grieksche Oudheid, verheven...

Lees verder