School der Radicale Hollanders betekenis & definitie

Hieronder wordt verstaan een richting bij sommige Ned. theologen en exegeten, die de moderne Bijbelcritiek in uiterste consequentie toepaste en vnl. op het N.T. Over het algemeen ontkennen zij het historisch bestaan van Jesus en de echtheid der brieven van Paulus.

Als de eerste, die dit radicalisme naar Ned. bracht, wordt genoemd Allard → Pierson. Tot deze school worden nog gerekend : A.

Loman, Naber, W. C. van Manen, H.

P. Schim van der Loeff, C.

E. Hooykaas en G.

A. Van den Bergh van Eysinga.

C. Smits