Samuel Adrianus Naber betekenis & definitie

Klass. philoloog. * 16 Juli 1828 te Den Haag, ✝ 30 Mei 1913 te Amsterdam. In 1860 ging hij naar Batavia om het gymn.

Willem III te stichten. Dit werd een groote teleurstelling; na een jaar repatrieerde hij.

Was vanaf 1864 werkzaam bij het gymnasiaal onderwijs en 1870-’98 prof. te Amsterdam. Als leerling en bewonderaar van Cobet hoort hij tot de tekstcritische school; hij werd zelf een der groote figuren daarvan.

Naast vele andere publicaties schreef N. vele bijdragen voor De Gids en Mnemosyne, waarvan hij sinds 1887 redacteur was.Lit.: K. Kuiper, Levensbericht, in Jaarb. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. (1914). Zr. Agnes.