Salomon Keyzer betekenis & definitie

Kenner van Mohamm. recht en Indoloog. * 18 Jan. 1823 te Kampen, ✝ 25 Febr. 1868 te Delft. Hoogleeraar in het Mohamm. recht en de Inlandsche wetten te Delft, eerst aan de Academie, na de opheffing in 1864 directeur der gem. instelling voor de opleiding van Ind. ambtenaren aldaar, waar hij Mohamm. recht, publiek en administratief recht en gesch. van Ned.-Indië doceerde. Lid der staatscommissie voor het ontwerpen van een strafwetboek voor N.I.

Tal van publicaties over het Mohamm. recht zijn van zijn hand verschenen. Ook met de studie van en het onderwijs in het Javaansch heeft K. zich niet onverdienstelijk beziggehouden. Olthof