Productie betekenis & definitie

Productie of voortbrenging is (zoo ruim mogelijk opgevat) de menschelijke inspanning, met of zonder behulp van andere → productiefactoren, gericht op het te voorschijn roepen van behoeftebevrediging, rechtstreeks of zijdelings. In de realistische beschouwingswijze (zie Economie) behoort er toe zoo goed het werk van den kapper als van den vuilnisman, van den onderwijzer als van den soldaat.

Slechts de inspanning voor onmiddellijke eigen behoeftebevrediging (zie → Consumptie), dus eten, genieten van kunst en wetenschap, zich kleeden, wonen enz., valt er buiten.Onverschillig is de vraag, of het technisch resultaat van de p. als bevredigingsmiddel (dus: voortbrengingsmiddel, ruilmiddel of gebruiksmiddel) wordt gewaardeerd. Zoogenaamd „economisch mislukte” voortbrenging is ook voortbrenging, in de economie in veel opzichten van groot belang. Men denke aan crisis, tijdelijk te veel aan grondstoffen, onderwijs, leerkrachten enz.

Lit.: J. A. Veraart, Arbeidsloon (1910); Robert Liefmann, Ertrag und Einkommon auf der Grundlage einer rein subjektiven Wertlehre (1908); Cassel, Theoretische Sozialoekonomie (1932); Marshall, Principles of Economics (1920) ; von Böhm Bawerk, Kapital und Kapitalzins (1921). Veraart