Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Missouri

betekenis & definitie

1° Een der N.W. Centrale staten der Ver. Staten; opp. 179 791 km2, ca. 3 630 000 inw. in 1930 (toename van 6,6 % sinds 1920), waarvan 4,1 geïmmigreerd (vnl.

Duitschers, Russen en Italianen), 6,2 % Negers; 51 % woont in de steden, terwijl ruim 40 % een beroep bekleedt. Van de ca. 1,6 millioen kerkelijken zijn ca. 1/3 Kath. M. is een deel van het uitgestrekte prairiegebied langs Missouri en Mississippirivier. De neerslag valt in lente en voorzomer, terwijl de herfst droog is, wat resp. aan plantengroei en oogst ten goede komt; gem. jaartemp. 13,2° C, warmste maand 26,2°, koudste —0,6°; neerslag 105 cm.

De 256 000 farms gebruiken 33,7 millioen acres land, waarvan ca. de helft voor akkerland. Nochtans brengt de veestapel driemaal zooveel op (resp. 162 en 54 millioen doll.). De maïsverbouw beslaat de helft van het bouwlandareaal. Opbrengst in millioenen bushels: maïs ca. 74, tarwe 24, haver 31, aardappelen 4,2. In het Z.O. wordt katoen geplant (ca. 307 000 acres; opbrengst 200 000 balen), benevens tabak (3,8 millioen pounds). De groote veestapel omvatte in 1934 in 1 000 stuks: muilezels 255, paarden 551, schapen 1 247, slachtvee 2 271, melkvee 299; de opbrengst aan wol is ca. 7,5 millioen pounds.

In de mijnbouwproductie der Ver. staten neemt M. een belangrijke plaats in, zoowel in de loodals zinkopbrengst voor meer dan een derde deel, resp. 105 000 ton en 7 000 ton. Voorts een kolenproductie van 3,6 millioen ton en van koper. M. is verder de grootste industriestaat ten W. van de Mississippi; gezien de groote veestapel is de vleeschconservenindustrie er zeer belangrijk, naast een uitgebreide laarzen- en schoenenindustrie. In de 3 800 industrieele ondernemingen vinden 141 000 arbeiders werk. Houtman.

2° Zijrivier van den Mississippi in de Ver. Staten. Lengte 4 722 km, grootste rivier der Ver. Staten. De bronnen liggen in of nabij het Yellowstone-park. Stroomversnellingen tot Omaha, daarna worden de scheepvaartmogelijkheden beter.