Wat is de betekenis van Missouri?

2019
2022-07-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Missouri

Missouri - Eigennaam 1. (toponiem: rivier) een 3766 kilometer lange rivier die het midwesten van de Verenigde Staten van Amerika doorkruist 2. (toponiem) één van de vijftig deelstaten van de Verenigde Staten van Amerika. Missouri grenst aan de deelstaten Iowa, Nebraska, Kansas, Illinois, Kentucky, Oklahoma, Arkansas en Tennessee W...

Lees verder
1949
2022-07-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Missouri

(1), rivier in de Ver. Staten, 4722 km lang. Stroomt van het Rotsgebergte naar de Mississippi bij St Louis. De waterhoeveelheid is aanzienlijk minder dan van de Mississippi. Door onregelmatige waterstand, ondiepten en bevriezing in de winter is de M. van weinig belang voor de scheepvaart. Met de benedenloop van de Mississippi mee de langste rivier...

Lees verder
1933
2022-07-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Missouri

1) rechter zijrivier v/d → Mississippi, mondt daarin uit bij St. Charles, slecht bevaarbaar, ± 4300 km «.lang; 2) e/d Ver. Staten v. N.-Amerika, 179 500 km2, 3,5 mill. inw., maïs en tarwe, vruchtenteelt, veeteelt, steenkolen- en ijzermijnen. Hoofdst. Jefferson City.

Lees verder
1933
2022-07-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Missouri

1° Een der N.W. Centrale staten der Ver. Staten; opp. 179 791 km2, ca. 3 630 000 inw. in 1930 (toename van 6,6 % sinds 1920), waarvan 4,1 geïmmigreerd (vnl. Duitschers, Russen en Italianen), 6,2 % Negers; 51 % woont in de steden, terwijl ruim 40 % een beroep bekleedt. Van de ca. 1,6 millioen kerkelijken zijn ca. 1/3 Kath. M. is een deel va...

Lees verder
1916
2022-07-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Missourï

Missourï - 1) zijrivier van de Mississippi in de Ver. Staten. Zij ontstaat in het Rotsgebergte uit de samenvloeiing nabij Helena van drie bronrivieren: Gallatin, Madison en Jefferson, die hun water in hoofdzaak ontvangen door de erupties der geysers van het Yellowstone Park. Daarna volgt een loop door een canon tot Great Falls. Hier bevinden zich o...

Lees verder
1870
2022-07-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Missouri

Missouri (De) is de aanzienlijkste zijrivier der Noord-Amerikaansche Mississippi. Zij ontspringt in het Rotsgebergte (Rocky Mountains) tusschen den 42sten en 43sten breedtegraad (N. B.) uit 3 bronriviertjes, de Jefferson, de Madison en de Gallatin, die zich op 45°55' N. B. bij Three Forks (1250 Ned. el boven de oppervlakte der zee) vereenigen. Hier...

Lees verder