Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Mamertijnsche gevangenis

betekenis & definitie

Oud-Romeinsche gevangenis ten O. van het Capitolium te Rome. Het benedengedeelte (het zgn. Tullianum), te oordeelen naar bouwmateriaal en techniek, stamt uit de 3e eeuw v.

Chr., en was in de rots uitgegraven. De bovenverdieping (le eeuw v. Chr.) gaf toegang tot dit gedeelte langs een ronde opening in den vloer.

In de M. g. werden Catilina’s medeplichtigen omgebracht en Jugurtha en Vercingetorix opgesloten. Het diende tot kerker voor den H. Petrus, die er, om zijn bewaker te doopen, de thans bestaande bron zou hebben doen ontspringen.

In de 15e eeuw werd het Tullianum S. Pietro in Carcere genoemd en kreeg voor het eerst de benaming Mamertinus. E.

De Waele