Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Lessenaar

betekenis & definitie

Schrijf- en leestoestel. De oudste l. waren vaste meubelen, leesgestoelten; ook in liturgisch gebruik. In de M.E. verscheen de losse.

De kleine voor het missaal verschijnt eerst ca. 1300; hij verving sindsdien het tot dusver gebruikte kussen van liturgisch gekleurde zijde, alhoewel de rubrieken van het missaal ook heden nog niet van den l. gewagen. ➝ Adelaars-lessenaar; Ambo; Kussen. Louwerse.