Koude betekenis & definitie

Deze wordt in sommige meteorologische diensten door de heerschende luchttemperaturen bepaald, als volgt: vrij koud = tusschen +5° en 0°C; koud = tusschen 0° en —5°C; zeer koud = lager dan —5° C.