Juno betekenis & definitie

Oorspronkelijk een Oud-Italische licht- of maangodin. Later in de mythologie de gemalin van Juppiter, dochter van Saturnus en Rhea.

Sedert de 6e eeuw v. Chr. werd zij geheel gelijkgesteld met →Hera.

Zij was de koningin der goden en de beschermster van het Rom. gebied, patrones der vrouwen, van het huwelijk, van het huiselijk leven en van de geboorte.Bijnamen: Lucina ( = Helpster bij de geboorte), Moneta (Waarschuwende godin), Quiritis, Sospita (Beschermster en Redster van het volk), Juga, Pronuba (Zij sticht het huwelijk). Zij is vrouwelijk pendant van den mannelijken genius. Haar gewijd zijn de gans (de ganzen van het Capitool), de pauw, de kraai en de witte koe (offerdier). Voornaamste feest: de Matronalia (1 Maart). Juni is wellicht naar haar genoemd. Naar haar vader Saturnus noemde Vergilius haar „Satumia”. Op den Mons Capitolinus had zij een tempel. Weijermans.