Idzjma betekenis & definitie

(Arab.), de overeenstemmende meening van alle in een bepaalden tijd levende Mohamm. geleerden. Een der grondslagen van de plichtenleer in denIslam.