Haaften betekenis & definitie

Haaften - Gem. in de prov. Gelderland in de Tielerwaard, aan den rechter Waaloever (XI 512 A 4).

Omvat de dorpen Haaften-Tuil en Hellouw. Opp. 2 216 ha, ruim 2 500 inw., bijna allen Ned.

Herv. Landbouw, tuinbouw en veeteelt.

Steenfabriek (ca. 140 arb.). Van hier stamt het geslacht Haaften, bekend uit de gesch. van Gelderland Van het slot Goudenstein, in 1672 door de Franschen verwoest, bestaat nog een ronde baksteenen toren (16e e.).

Tuil was als Tule reeds in de 10e e. bekend. Heijs.