Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-07-2019

Grootheden

betekenis & definitie

Grootheden - (wisk.). Onder een stelsel van g. verstaat men een stelsel van dingen, zoodanig dat twee willekeurige (a en b) op grond van een of anderen regel aan elkaar gelijk (a = b of b = a) of van elkaar verschillend (a ≠ b of b ≠ a) zijn te rekenen, waarbij de verklaring van de gelijkheid aan vlg. voorwaarden zal voldoen:

1° a = b en a ≠ b sluiten elkaar uit;
2° iedere g. is gelijk aan zichzelf;
3° uit a = b en b = c volgt a = c.

Lit.: Stolz und Gmeiner, Theor. Arithmetik (I 21911; II 21915). J. Ridder.