A. V. O betekenis & definitie

A. V. O - Arbeid voor Onvolwaardigen: Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van den Arbeid aan Onvolwaardige Arbeidskrachten, opgericht 31 Augustus 1927, gevestigd te Amsterdam. De Vereeniging heeft de medewerking van vooraanstaande deskundigen van verschillende richting.

Zij telt meerdere gewestelijke of plaatselijke afdeelingen en geeft een maandblad A.V.O. uit. Om de vele werkzaamheden beter te kunnen verdeelen, is door het bestuur een raad van advies ingesteld, welks leden zijn ingedeeld in onderscheidene raadscommissies, die elk onder voorzitterschap van een bestuurslid staan. Deze commissies, eveneens uit erkende deskundigen bestaande, zijn de volgende: voor werkgevers en werknemers; voor geestelijk invaliden en zwakzinnigen; voor lichamelijk invaliden en sociale verzekering; voor blinden en slechtzienden; voor doofstommen en slechthoorenden; voor tuberculosepatiƫnten; voor maatschappelijk hulpbetoon en een commissie van afdeelingsvertegenwoordigers.

In 1928 hield de Vereeniging een congres te Amsterdam. In 1930 had onder haar auspiciƫn een telling van onvolwaardige arbeidskrachten in ons land plaats. Eijkel.