A. j\l. V, J betekenis & definitie

A. j\l. V, J - Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen, > Protestantsch Jeugdwerk op alg. Christelijken grondslag, Het.