Vernieuwing betekenis & definitie

Vernieuwing is de bevoegdheid van de Dienst, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, te onderzoeken of de gegevens betreffende de rechtstoestand, de grootte en feitelijke gesteldheid van onroerende zaken, alsmede de gegevens betreffende de rechtstoestand van de rechten waaraan deze onroerende zaken onderworpen zijn, die zijn weergegeven in de basisregistratie kadaster en de bescheiden, bedoeld in artikel 50 van de Kadasterwet, jubasisregistratie kadaster en de bescheiden, bedoeld in artikel 50 van de Kadasterwet, juist en volledig zijn.

Gepubliceerd op 05-12-2017