2020-01-27

Vernieuwing

Vernieuwing - de laatste vernieuwing: was in Ned.-Indië een spotnaam voor de doodskist.

2020-01-27

Vernieuwing

Vernieuwing is de bevoegdheid van de Dienst, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, te onderzoeken of de gegevens betreffende de rechtstoestand, de grootte en feitelijke gesteldheid van onroerende zaken, alsmede de gegevens betreffende de rechtstoestand van de rechten waaraan deze onroerende zaken onderworpen zijn, die zijn weergegeven in de basisregistratie kadaster en de bescheiden, bedoeld in artikel 50 van de Kadasterwet, juist en volledig zijn.

2020-01-27

vernieuwing

vernieuwing - Zelfstandignaamwoord 1. het vernieuwen Woordherkomst Naamwoord van handeling van vernieuwen met het achtervoegsel -ing Verwante begrippen doorbraak, innovatie

2020-01-27

Vernieuwing

de laatste -, destijds, onder soldaten in Ned-Indië, een spottende ben. voor ‘de doodkist’.

2020-01-27

vernieuwing

vernieuwing - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-nieu-wing 1. het (als) nieuw maken of worden ♢ de vernieuwing van deze buurt neemt nog jaren in beslag 2. datgene wat nieuw is ♢ er worden allerlei vernieuwingen in de woning aangebracht Zelfstandig naamwoord: ver-nieu-wing de vernieuwing

2017-12-05

Kadastrale vernieuwing

(Synoniem voor: Vernieuwing) Vernieuwing is de bevoegdheid van de Dienst, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, te onderzoeken of de gegevens betreffende de rechtstoestand, de grootte en feitelijke gesteldheid van onroerende zaken, alsmede de gegevens betreffende de rechtstoestand van de rechten waaraan deze onroerende zaken onderworpen zijn, die zijn weergegeven in de basisregistratie kadaster en de bescheiden, bedoeld in artikel 50 van de Kadasterwet, juist en volledig zij...

2019-06-08

artistieke vernieuwing

artistieke vernieuwing - Het concept dat de maatschappelijke of tijdgebonden omstandigheden kunnen leiden tot artistieke experimenten en vernieuwing, ingaand tegen de geslotenheid en de gerichtheid op tradities en ideeën uit het verleden.

2017-12-05

Voornemen vernieuwing

Een Voornemen vernieuwing is een voornemen van de Dienst om de registratie van een onroerende zaak te vernieuwen.

2017-05-05

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is een meerjarig budget (5 jaar) dat onder regie van provincies flexibel en zonder schotten tussen de verschillende beleidssectoren kan worden ingezet ter vernieuwing van het stedelijk gebied.

2019-03-14

Onderhoud en vernieuwing

Onderhoud en vernieuwing - rek. voorkomende in de boekh. van fabrieken, spoorwegen enz.: wordt gedeb. voor de kosten van onderhoud en vernieuwing der installatie etc.; gecred. voor overdracht van het totaal der onderhoudskosten naar de Fabricage-rek., alsmede bij heropening voor nog onbetaalde onderhoudskosten bij ’t opmaken der Balans. Is hulprek. der Fabricage-rek., bij spoorwegen der Exploitatierekening.

2017-08-02

Ministerie van herstel en vernieuwing

Ministerie van herstel en vernieuwing, het ministerie-Schermerhorn-Drees (1945-1946).

2020-01-02

VERNIEUWING VAN DE TEMPEL

zie Joodse feesten.

2017-06-20

Vergroening

Vergroening - figuurlijk voor ‘vernieuwing’. En ik begrijp ook niet waarom de ‘vergroening’ van het belastingstelsel zo traag gaat. Nieuwe Revu, 29-10-97

2017-05-11

equilibratie

Proces van vernieuwing van de cognitieve structuur.

2017-04-11

innovatie

Vernieuwing van producten, productieprocessen of kapitaalgoederen.

2017-06-13

innovatie

Vernieuwing van producten, productieprocessen of kapitaalgoederen.

2019-07-10

fournissement

fournissement - o. (fournissementen), betaling, storting (van geld); vernieuwing van loterijbriefjes; verschaffing, bezorging

2017-08-02

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (pvv), Belgische politieke partij, opgericht in 1961, bedoeld als vernieuwing en verruiming van de voormalige → Liberale Partij. De vernieuwing lag vooral in het afleggen van het antiklerikalisme en het aanvaarden van het → Schoolpact. De pvv bleef aanvankelijk gehecht aan het unitaire België, maar kon dit standpunt niet handhaven. Sinds 1969 opereerde de Vlaamse pvv onafhankelijk van de Waalse → Parti pour la Liberté et le Progrès (plp). In 1993 vond...

2019-09-19

renovatie

v. hernieuwing, vernieuwing, herstelling; tweede aanmaning ter betaling van achterstallige belasting.

2019-09-19

W. V. O

= Werkgenootschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs, (Nederl. Afdeling v. d. New Education Fellowship).