Jonneke van Poelgeest

Advocaat bij Trivvy

Gepubliceerd op 21-09-2017

Wet op het financieel toezicht

betekenis & definitie

De Wet op het financieel toezicht is een wet die regels bevat voor de financiële markten en het toezicht op die financiële markten door De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten.

De Wet op het financieel toezicht bevat regels voor financiële ondernemingen, zoals voor:

• banken

• verzekeraars

• clearinginstellingen

• uitgevende instellingen

• beleggingsondernemingen

• wisselinstellingen

• elektronisch geldinstellingen

• betaaldienstverleners

• kredietunies

• kredietverstrekkers

• beleggingsinstellingen

• afwikkelondernemingen

• adviseurs en bemiddelaars

• crowdfunding platforms

De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op het naleven van de Wet op het financieel toezicht.

De Wet op het financieel toezicht is op 1 januari 2007 in werking getreden.