Managers betekenis & definitie

Personen die sturen op zakelijkheid zijn meestal feitelijk, systematisch, realistisch, planmatig, analytisch en doelmatig. Centraal staat rationeel en meetbaar handelen. Zij zoeken zekerheid, controle en goedkeuring. Dit archetype noemen we de ‘manager’. Zij brengen ordening aan in complexe vraagstukken, zorgen ervoor dat plannen worden uitgevoerd en houden risico’s beheersbaar.

Het managerstype is daarom essentieel in iedere organisatie. Een manager schroomt niet te benoemen wat de gevolgen van keuzen zijn en laat zich leiden door doelen. Managers houden de organisatie met beide benen op de grond, in goede conditie en op een rechte koers naar het doel. Zij hebben duidelijke operationele normen en maken dingen waar. Zakelijkheid in new business planning vertaalt zich meestal in materiële en gekwantificeerde doelstellingen en een gedegen, concrete uitwerking. De gezondheid van de onderneming wordt uitgedrukt in financiële kengetallen als nettowinst, winst-per-aandeel, kasstroom of investeringsopbrengst.