In Control Statement betekenis & definitie

Een verklaring van het bestuur van een organisatie over de opzet, het bestaan en de werking van de risicobeheersing binnen de organisatie.

In principes 1.4.2. en 1.4.3 van de herziene corporate governance code (2016) wordt gesteld dat het bestuur van een onderneming in het bestuursverslag informatie verstrekt over een aantal aspecten van de risicobeheersing door de onderneming, waaronder ook een expliciete verklaring die betrekking heeft op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Hoewel niet eenduidig gedefinieerd, wordt laatstgenoemde verklaring, die door de commissie “de verklaring van het bestuur” wordt genoemd, in de praktijk een “in control statement” of een interne beheersingsverklaring genoemd.

Steeds meer organisaties, ook niet beursgenoteerde bedrijven en (semi-)overheids-organisaties nemen vormen van in control statements op in hun jaarverslag. vanwege de grote verantwoordelijk van bestuurders voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, vergt het een nauwkeurig proces van beschrijven en toetsen van de werking van de interne beheersingsmaatregelen.