2020-04-06

In Control Statement

Een verklaring van het bestuur van een organisatie over de opzet, het bestaan en de werking van de risicobeheersing binnen de organisatie. In principes 1.4.2. en 1.4.3 van de herziene corporate governance code (2016) wordt gesteld dat het bestuur van een onderneming in het bestuursverslag informatie verstrekt over een aantal aspecten van de risicobeheersing door de onderneming, waaronder ook een expliciete verklaring die betrekking heeft op de werking van de interne risicobeheersings- en control...