Financiële planningshorizon betekenis & definitie

Eigenlijk kan maar een paar jaar vooruit redelijk goed worden geprognosticeerd. Toch worden vaak planningsoverzichten van 5 jaar of meer opgesteld. De reden daarvoor is dat deze jaren bijdragen aan de positieve kasstromen, waar in het begin vaak sprake is van negatieve kasstromen door initiële kosten en investeringen.

Vanaf een jaar of drie vooruit is het eigenlijk niet zinvol om hier een gedetailleerde planning onder te leggen. De kans dat de werkelijkheid precies hiermee overeen zal komen is uiterst beperkt. Met andere woorden: dit zijn schijnnauwkeurigheden die uiteindelijk vanuit de beoordelaars van het plan alleen maar in het nadeel zullen werken. Werk daarom voor de verdere toekomst met extrapolaties. Extrapoleer de data van het laatste ‘zekere’ jaar bijvoorbeeld jaar drie, op basis van een aantal aannames. Bijvoorbeeld: ‘de verkoopprijs stijgt van 2005 tot en met 2010 mee met de inflatie. Aangenomen wordt dat het inflatiecijfer voor deze jaren 2,5% op jaarbasis zal bedragen.’

Gebruik hiervoor duidelijke broninformatie en leg deze vast. Neem in de financiële projecties maximaal tien jaar op. Eventueel kunnen de eerste jaren nader worden gespecificeerd in maanden of kwartalen.