2020-04-06

Financiële planningshorizon

Eigenlijk kan maar een paar jaar vooruit redelijk goed worden geprognosticeerd. Toch worden vaak planningsoverzichten van 5 jaar of meer opgesteld. De reden daarvoor is dat deze jaren bijdragen aan de positieve kasstromen, waar in het begin vaak sprake is van negatieve kasstromen door initiële kosten en investeringen. Vanaf een jaar of drie vooruit is het eigenlijk niet zinvol om hier een gedetailleerde planning onder te leggen. De kans dat de werkelijkheid precies hiermee overeen zal komen is u...