Aandeelhouders betekenis & definitie

De aandeelhouders zullen het businessplan vooral beoordelen op de waarde die de nieuwe bedrijfsactiviteit kan hebben voor de onderneming. Vooral de delen Strategie en Financieel zullen dus hun aandacht hebben. Vragen zijn daarbij bijvoorbeeld:

- Zal deze investering leiden tot waardemaximalisatie voor het bedrijf, en wat is het risico dat met dit verwachte rendement gepaard gaat
- Biedt de nieuwe bedrijfsactiviteit voldoende marktpotentieel, hoe zal de vraag in de markt zich ontwikkelen en wat is de concurrentiesituatie
- Is dit wel het juiste moment voor de introductie van nieuwe business of is de huidige bedrijfsvoering meer gebaat bij capaciteitsuitbreiding of rationalisatie van de bestaande activiteiten, en heeft kostenreductie nu bijvoorbeeld niet meer prioriteit
- Past de nieuwe investering in de ambities en plannen die het management eerder aan de financiële markten heeft gepresenteerd
- Is het management hiervoor wel capabel genoeg en wordt nu niet op teveel paarden gewed
- Welke impact wordt hiervan op het dividend verwacht

Het relevante return on investment cijfer voor de aandeelhouders is de ‘return on equity’.