3D-benadering betekenis & definitie

De 3D-benadering is een geïntegreerde aanpak die is toegepast tijdens Nederlandse missies. Meerdere departementen gingen nauw samenwerken om het zelfde einddoel te bereiken. De 3D's staan voor Defence, Diplomacy & Development.

Het theoretisch concept achter de 3D-benadering is dat een missie alleen succesvol kan worden afgerond als men eerst werkt aan een veilige omgeving en aansluitend zorg draagt voor een ordentelijk bestuur waarbij men ontwikkeling stimuleerd zodat het land uiteindelijk zelfstandig op eigen poten kan staan. De rol van de militair is om een veilige omgeving te creëren waarbinnen diverse (overheids)organisaties hun specifieke taak veilig kunnen gaan uitvoeren. Van diplomaten en (militaire) politietrainers tot organisaties als het Rode Kruis en Pax Christi.

Maar het belangrijkste is de achterliggende gedachte dat oorzaken in conflictgebieden en fragiele staten nooit op zich zelf staan, maar bestaan uit diverse onderliggende oorzaken, die met elkaar samenhangen en alleen opgelost kunnen worden door een gecoördineerde en geïntegreerde samenwerking van alle aanwezige partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel.

Het concept is daarom in de loop der jaren verder ontwikkeld maar ook internationaal omarmd. Concepten als de geïntegreerde benadering, security, governance & development, comprehensive approach en whole of government approach zijn allemaal doorontwikkelingen of afgeleiden van de theorie achter de 3D-benadering.

Gepubliceerd op 18-08-2016