Sharp power betekenis & definitie

Sharp power is geheime machtsuitoefening via cyber-desinformatie. Sharp power bestaat uit subversieve, geopolitieke digitale speldenprikken met als resultaat verdraaiing van feiten, verspreiding van nepnieuws en manipulatie van publieke opinies vanuit bijvoorbeeld Rusland of China in de VS (= informatieoorlog 2.0).

Hard power (traditionele oorlogsvoering) en soft power (met relatief zachte hand sancties en embargo’s opleggen) vullen elkaar aan. Sharp power voegt cyber-desinformatie daaraan toe. Sharp power prikt als een naald en snijdt scherp als een digitaal-mes. Sharp power perforeert, penetreert en dringt via internet ongemerkt, snel, persoonlijk en goedkoop diep de sociale media binnen. Sharp power richt zich heimelijk op doelgroepen van de tegenstander (Democratische Partij in de VS, Chinezen in diaspora, burgerbewegingen). Subversief wil deze moderne variant van informatie-oorlogvoering individuele burgers misleiden, persoonlijk verwarring zaaien, op locatie groeperingen tegen elkaar uitspelen, gemeenschappen destabiliseren en nationale verkiezingen manipuleren.

Soft power verschilt van sharp power. Soft power is verhoudingsgewijs transparant. Soft power wil de tegenstander met sancties verleiden, met embargo’s en boycots dwingen, met studentenbeurzen aantrekken en met open acces inspireren. Wil met propaganda anderen van hun gelijk voor wat betreft democratie en mensenrechten overtuigen. Sharp power daarentegen is de opzettelijke ‘virale’ distorsie van waarheid met totale afwezigheid van transparantie.

Weerstand opbouwen tegen sharp power vanuit autoritair geregeerde landen betekent betere soft power ontwikkelen. Niet ook zelf de weg van sharp power opgaan. Met zachte hand op overtuigende wijze democratische waarden verspreiden, biedt meer toekomst.