Ofschoon — hoewel — hoezeer betekenis & definitie

Voegwoorden, die toegevende bijzinnen aan den hoofdzin verbonden. In ofschoon, ook verkort tot schoon, ligt in of eene voorwaardelijke kracht.

De oorspronkelijke beteekenis is echter langzamerhand zoo gewijzigd dat het thans nagenoeg geheel met de beide andere woorden gelijk staat.