Jegens — tegen betekenis & definitie

De grondbeteekenis van beide is eene richting ergens heen, eene beweging naar een voorwerp. Bij jegens heeft die beweging een vriendschappelijk karakter; in tegen ligt, wanneer het tegenover jegens gesteld wordt, het denkbeeld van weerstand, van vijandschap.

Liefde, achting, eerbied, teederheid jegens iemand. Lief, aardig, goed, vriendelijk jegens iemand zijn. Tegen den muur loopen. Tegen den stroom zwemmen. Zich tegen iets aankanten. Tegen den vijand oprukken. Tegen iemand lomp, ruw, onbeleefd zijn. Tegen ieder spreekt hij even beleefd.