J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

2019-04-28

Hardnekkig — verhard

betekenis & definitie

Hardnekkig is ook synoniem met eigen¬zinnig. Het beteekent niet alleen volhardend om een eens begonnen zaak door te zetten maar ook min vatbaar voor overreding.

Het kan in goeden en in slechten zin gebruikt worden: Hij weigerde hardnekkig alle toe¬nadering. Ben. vijand werd een hardnekkig verzet geboden. Verhard daaren¬tegen wordt alleen in een kwaden zin gebruikt; het beteekent ongevoelig, wreed verstokt, volhardend in het kwaad. Verhard in de ondeugd.