Danken — wijten betekenis & definitie

Iemand als de oorzaak van iets beschouwen; iets aan iemand toeschrijven. Danken wordt meestal in eene goede, wijten altijd in eene kwade beteekenis gebruikt.

Alles wat ik bezit, heb ik u te danken. Veel huisgezinnen hebben hun achteruitgang alleen aan hunne weelde en genotzucht te wijten Het is aan zijn treuzelen te wijten, als wij te laat in de kerk komen.