Dading — accoord — schikking — verdrag betekenis & definitie

Benamingen in rechten voor eene overeenkomst, waarbij partijen met eenige opoffering van weerskanten een tusschen hen beslaand geschil beëindigen. De laatste namen worden door elkaar gebezigd; alleen dading verschilt in zooverre van de andere, dat zij op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden aangegeven.