ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Naar risico-gewogen activa onder Basel II

betekenis & definitie

Activa die gewogen worden voor het krediet- en marktrisico in overeenstemming met de Basel II-methodologie. De risico-gewogen activa zijn berekend, gebruikmakend van interne modellen die goedgekeurd zijn door De Nederlandsche Bank. Door de toezichthouder opgelegde kapitaaleisen voor operationeel risico zijn berekend zonder rekening te houden met risico-gewogen activa.