ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Operationeel risico

betekenis & definitie

Operationeel risico vloeit voort uit directe of indirecte verliezen als gevolg van inadequate of tekortschietende interne processen, mensen en systemen, of door externe gebeurtenissen.